ROT-avdrag

Vad innebär ROT-avdrag?

Du som myndig privatperson har möjlighet att göra avdrag vid köp av tjänster av hantverkare för arbete på fastigheter som du äger.

Hur stort är avdraget?

Du får dra av maximalt 30 % på arbetskostnaden upp till ett tak på 50 000 kronor per person och kalenderår. Det betyder att du kan köpa tjänster för 166 700 kronor per år och betala 116 700 kronor. Är ni två personer som äger fastigheten kan ni dela upp fakturan och göra avdrag upp till 50 000 kronor vardera per år.

Vad behöver du tänka på?

  • ROT-avdraget gäller enbart för arbetskostnaden, alltså måste denna specifieras på fakturan.
  • Eftersom ROT-avdraget är ett skatteavdrag måste du ha haft en inkomst så att du betalat minst så mycket i skatt som avdraget blir för att kunna nyttja avdraget.
  • ROT-avdrag gäller endast när du anlitar en hantverkare med F-skattsedel, du kan inte få avdrag för arbete du utför själv.
  • Avdrag får inte göras på hus som är mindre än fem år gamla.


Exakt vilka tjänster du får göra avdrag för kan du se hos Skatteverket.

Uffes Bygg har F-skatt och ansvarsförsäkring. Självfallet specificerar vi arbetskostnaden på våra fakturor.